Tarieven

Vergoeding

U heeft recht op 3 uur dieetadvisering per jaar vanuit de Basisverzekering, waarbij wel het verplicht Eigen Risico geldt. In 2024 is het wettelijk Eigen Risico vastgesteld op €385,-. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen Eigen Risico.

Diëtistenpraktijk Margot Bogaards heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. De factuur wordt dan direct naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraars bepalen de hoogte van hun vergoeding aan de diëtist. Dit kan per zorgverzekeraar anders zijn.

Wanneer er geen contract met uw zorgverzekering is afgesloten ontvangt u zelf de factuur, die u na betaling kunt insturen naar uw zorgverzekering. Als u een restitutiepolis heeft (vrije keuze) ontvangt u 100% vergoeding, bij een Naturapolis 70%-80%. Soms is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen zit dieetadvisering ook in de aanvullende verzekering. Deze vergoeding valt niet onder uw Eigen Risico. Bij vragen over uw vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw verzekering.

Verwijzing

Sinds augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dat betekent dat u geen verwijzing nodig heeft om uw consulten vergoed te krijgen. Sommige zorgverzekeraars stellen een verwijzing noodzakelijk voor een vergoeding. Neem in dat geval een verwijsbrief van uw huisarts mee naar het consult of vraag uw huisarts een digitale verwijzing te sturen. Het kan zijn dat ik u vraag om en verwijzing om meer inzicht te krijgen in uw medische situatie.

Tarieven

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding van dieetadvisering of het verplicht Eigen Risico van toepassing is, gelden de volgende tarieven:

Intake-gesprek (60 minuten)

Vervolgconsult (30 minuten)

Weegconsult of kort consult

Toeslag huisbezoek

Telefonisch consult (kort)

Telefonisch consult (lang)

Emailconsult

Dieetbevestiging

€ 80,-

€ 40,-

€ 20,-

€ 25,00

€ 20,-

€ 40,-

€ 20,-

€ 20,-

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening kan bestaan uit twee onderdelen:
1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
2. individueel dieetadvies: de tijd die ik besteed aan het samenstellen van een persoonlijk dieetadvies. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt wordt altijd afgerond op kwartieren.

Kosten niet nakomen van een afspraak

Bij een niet nagekomen afspraak is Diëtistenpraktijk Margot Bogaards genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen (deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar):

  • Intakeconsult   € 60,-
  • Vervolgconsult € 20,-

Verhindering

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op de gemaakte afspraak, dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via email. Indien u zonder bericht een afspraak niet nakomt, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Privacy

Tijdens de behandeling is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Met de opslag van uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.